FREDRIKA ANDERSON

Fredrika Anderson är född 1982.


Hon gick ut konsthögskolan Valand 2013 och håller på med

ett slags undersökande måleri som hämtar sin näring

ur nunnan och konstnären Syster Corita Kent,

som var verksam som konstlärare för ett kollektiv kvinnor

i Los Angeles under 1960-talet.

Även det ett klassiskt måleri,

men med ett tydligt konceptuellt uttryck.

Fredrika Anderson fick 2013 Anna-Lisa Thomsons konststipendium.

Hon bor och arbetar i Göteborg.

Procession vid Watts Tower, 1957. Akvarell, tusch och gouache på papper. 53 x 63 cm. 2015.

Plakat, Marias dag, 1964. Akvarell, tusch och gouache på papper.

67 x 50 cm. 2015. Del av diptyk.


Verkstaden. Blandteknik på papper. 80 x 100 cm.

Maria. Akvarell, tusch och gouache på papper.

57 x 90 cm. 2015.


En del av mitt måleri är en historieskrivning.

I botten ligger en upprepning av bilder,

fotoförlagor som är faktiska dokumentationer

och förlagor hämtade ur det konsthistoriska arkivet.


En annan del är en pågående undersökning av ett systerskap

med motivens kvinnor som är upptagna av konstproduktion,

aktivism eller ett sökande in i sig själva.

Huvudpersonen i min målerisvit är Syster Corita Kent,

nunna och konstnär, som var verksam som konstlärare i Los Angeles under 1960-talet..

För henne var konsten en kollektiv, samhällelig process.


En tredje del ser jag uppstår som en slags rundgång

där jag målar en spegel av det jag undersöker konkret;

konst som arbete, konst som tro och övertygelse

och konst som en omkullkastande kraft, politiskt, religiöst och kulturellt.


Fredrika Anderson