Det Förlorade Paradiset

Emil Z Ekberg:

 

 

Emil Z Ekberg framför verket The Wasteland Series. Blyerts och collage, 2011. 100 x 220 cm.

 

Emil Z Ekberg arbetar med att utforska

och tänja på gränserna mellan film,

teckning och verklighet.

Med ett fokus på postapokalyptiska teman

som vi ofta känner igen som genrebildande inom filmens värld

utmanar Ekberg inte bara teckningen

som det traditionella mediet det är, utan tar det även ett steg längre.

I teckningarna imiteras scener,

skapade med en blandning av fiktiva

och verkliga element vilka tillsammans

förmedlar en näst intill ikonisk sinnesstämning.

Resultatet blir ett ifrågasättande,

likväl en dekonstruktion av förhållandet

mellan den filmiska bilden och den tecknade bilden,

samtidigt som gränsen mellan det verkliga

och overkliga tycks bli allt mer diffus.

 

I diptyken The Wasteland Series (som består av teckningscollagen

The Departure of the Hero och The Arrival of the Raiders),

 simuleras två filmiska scener vilka utspelar sig

vid två olika tillfällen på en och samma plats.

 

The Wasteland Series. The Arrival of the Raiders, 2012. Blyerts och collage, 2012. 100 x 220 cm.

 

I The Departure of the Hero syns den klassiska

postapokalyptiska antagonisten på väg bortåt horisonten,

tätt följd av sin hund.

I The Arrival of the Raiders är det däremot

en grupp råskinn som anlänt till platsen

i en bepansrad jeep och på motorcyklar

för att söka igenom byggnaderna.

Det blir som en uppdiktad film ur vilken dessa två scener är tagna.

 

The Wasteland Series. The Departure of the Hero, 2012. Blyerts och collage, 2012. 100 x 220 cm.

 

Filmen, vars titel antyds vara The Wasteland,

existerar enbart som en fiktiv referens

för teckningscollagen och bygger på uppfattningen

av ett tidsmässigt händelseförlopp.

 

Till skillnad från filmens rörliga bilder,

blir detta händelseförlopp här inkapslat i teckningens eviga ”stills”.

 

Each of us is finally alone. Blyerts och collage, 2011. 100 x 220 cm.

 

Likt The Wasteland Series, har även

de andra två verken Each of Us is,

Finally, Alone och Misbegotten Paradise

tydliga referenser till den postapokalyptiska genren.

Å ena sidan ett ödelagt och något övervuxet stadslandskap,

å andra sidan övergivna bilköer och en zombieepidemi.

I Misbegotten Paradise känns dessutom zombieflickan

längst fram i bilden igen från öppningsscenen

i AMC’s aktuella tv-serie ”The Walking Dead”.

Collaget som teknik påminner om hur den visuella bilden,

eller snarare den visuella världen inom film,

tv och datorspel är framställd.

 

Misbegotten Paradise, 2011-2012. Blyerts och collage. 100 x 220 cm.

 

The Wasteland Series. The Arrival of the Raiders, 2012. Blyerts och collage, 2011. 100 x 220 cm.

På 1930-talet påpekade Walter Benjamin i sin text

Konstverket i Reproduktionsåldern skillnaden

mellan den klassiska målningen och film.

Benjamin betonade att filmens bild inte bara tillkom

genom kameramannens val av specifika representationer,

utan även genom en sammanställning av dessa till en ny helhet.

På samma sätt skapar Ekbergs arbeten

en egen verklighet utifrån olika fragment

och representationer; en förskjuten verklighet

som i enighet med Jean Baudrillard’s tredje grad

av simulacra bidrar till det hyperreala.

 

För en kort stund suddas gränsen mellan film,

teckning och verklighet ut och kanske lämnas betraktaren

med en förväntansfull osäkerhet kring vad teckning,

film och verklighet egentligen är,

samt vad som skymtar bakom dess representationer. 

 

Nina Kurdve

Fil.kand.Konstv., stud. på MA programmet

i Visual Culture, Lunds Universitet

  ________________________________________________ 

 

Emil Z. Ekberg, f.1985, bor och arbetar i Malmö.

Utbildad vid Konsthögskolan i Malmö,

varifrån han tog sin examen 2011.

Ekberg är representerad på Malmö Konstmuseum

och är en av Ellen Trotzig stipendiaterna 2011.

 

Läs mer om Emil Z Ekberg här:

www.emilzekberg.com